Нигез салына 1837 елда

Казан медицина көллияте

Дәүләт автономияле һөнәри белем бирү учреждениесе
Мәгариф оешмасында туклануны оештыру

Оешма эшчәнлеге турында норматив рәвештә беркетелгән мәгълүматлар исемлеге

«Казан медицина көллияте» дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе» рәсми сайты «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге документларга нигезләнеп алып барыла: