Нигез салына 1837 елда

Казан медицина көллияте

Дәүләт автономияле һөнәри белем бирү учреждениесе

Түләүле мәгариф хезмәтләре

“Казан медицина көллияте” дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесенең түләүле белем бирү хезмәтләрен күрсәтү өчен килешүләр буенча студентларны кабул итү һәм укыту тәртибе турындагы нигезләмәсе.

Түләүлебелем бирү хезмәтләре турында килешү (шәкерт өчен) (танышу өчен генә)

Түләүлебелем бирү хезмәтләретурындакилешү (ата-аналар / җаваплы кеше өчен) (танышу өчен генә)

Түләүлебелем бирү хезмәтләре турында килешү (оешма өчен) (мәгълүмат өчен генә)

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2022 елның 21 ноябрендәге 1024 номерлы "2023 елга Татарстан Республикасы дәүләт һөнәри оешмаларында урта звено белгечләрен әзерләү программаларын һәм торак урыннары белән тәэмин итүгә норматив чыгымнарны гамәлгә ашыруга норматив чыгымнарны раслау турында" карары"

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2022 елның 21 нче сентябрендәге 1024 нче номерлы «2023 елга Татарстан Республикасы дәүләт һөнәри белем бирү оешмаларында урта звено белгечләрен әзерләү программаларын гамәлгә ашыруга норматив чыгымнарны һәм Татарстан Республикасы дәүләт һөнәри белем бирү оешмаларында торак урыннары белән тәэмин итү өчен норматив чыгымнарны һәм урта звено белгечләрен әзерләү программаларын гамәлгә ашыруга норматив чыгымнарны раслау турында» карары белән расланган «2023 елга Татарстан Республикасы дәүләт һөнәри белем бирү оешмаларында урта звено белгечләрен әзерләү программаларын гамәлгә ашыруга норматив чыгымнарны һәм Татарстан Республикасы дәүләт һөнәри белем бирү оешмаларында торак урыннары белән тәэмин итү өчен норматив чыгымнарны һәм урта звено белгечләрен әзерләү программаларын гамәлгә ашыруга норматив чыгымнарга үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының карары.

Көллият реквизитлары


2023 елның 1 гыйнварына кадәр укырга керүчеләр өчен бәяләр 

КОДЫ

Белгечлек исеменең

Уку бәясе, сумнарда

31.02.01

Дәвалау эше (урта (тулы) гомуми белем базасында)

93 513,09

31.02.02

Акушерлык эше (урта (тулы) гомуми белем базасында)

89 491,43

31.02.03

Лаборатор диагностика (урта (тулы) гомуми белем базасында)

88 651,65

31.02.05

Ортопедик стоматология (урта (тулы) гомуми белем базасында)

77 431,73

32.02.01

Медицина-профилактика эше (урта (тулы) гомуми белем базасында)

89 491,43

33.02.01

Фармация (урта (тулы) гомуми белем базасында)

73 412,18

33.02.01

Фармация (төп гомуми белем базасында)

73 412,18

34.02.01

Шәфкать туташы эше (урта (тулы) гомуми белем базасында)

73 412,18

34.02.01

Шәфкать туташы эше (төп әзерлек, көндезге уку формасы)

73 412,18

34.02.01

Шәфкать туташы эше (кичке уку формасы)

36 706,09

11.Г48.0

Медицина хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү

71 371,81