Нигез салына 1837 елда

Казан медицина көллияте

Дәүләт автономияле һөнәри белем бирү учреждениесе

Документлар

Төп документлар


Мәгариф оешмасы уставы
PDF, 4.8 Mb
Дәүләт аккредитациясе сертификаты (кушымталар белән)
PDF, 3.8 Mb
Выписка из ГИС "Реестр организации, осуществляет образовательную деятельность по имеющим аккредитация образовательным программам" №4279 по состоянию на: 14:11 «25» декабря 2023г.
PDF, 260.6 Kb
Выписка из реестра лицензий № 4279 по состоянию на: 14:11 «25» декабря 2023г.
PDF, 559.6 Kb
Белем алучыларның эчке тәртип кагыйдәләре
PDF, 12.6 Mb
Эчке тәртип кагыйдәләренә өстәмәләр кертү турында өстәмә килешү (28.10.2021)
PDF, 899.6 Kb
Көн тәртибенең хезмәткә кагылышлы эчке кагыйдәләре
PDF, 27.4 Mb
Көн тәртибенең хезмәткә кагылышлы эчке кагыйдәләре (өстәмә килешү)
PDF, 907.4 Kb
Коллектив килешүнамә 2020-2023 елына
PDF, 434 Kb
Коллектив килешүнамә (өстәмә килешү) (28.10.2021)
PDF, 1.2 Mb
Шәкертләрнең ата-аналар советы (законлы вәкилләре) кагыйдәләре
PDF, 2.9 Mb
Тулай торактагы эчке тәртип кагыйдәләре
PDF, 2.6 Mb
Түләүле белем бирү хезмәтләре хакында килешү (танышу өчен генә)
PDF, 74.1 Kb
Шәхси мәгълүматлар турында нигезләмә
PDF, 7.7 Mb
Шәхси мәгълүматны эш кәртүгә ризалык
PDF, 753.2 Kb
Гражданинның сурәтен куллануга ризалык
PDF, 192.5 Kb
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2022 елның 21 ноябрендәге 1024 номерлы "2023 елга Татарстан Республикасы дәүләт һөнәри оешмаларында урта звено белгечләрен әзерләү программаларын һәм торак урыннары белән тәэмин итүгә норматив чыгымнарны гамәлгә ашыруга норматив чыгымнарны раслау турында" карары"
PDF, 1.1 Mb
Урта һөнәри белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы белем бирү оешмаларына укырга керү өчен гаризалар кабул итү һәм теркәү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламенты
PDF, 8 Mb
«Казан медицина көллияте» дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждение тарафыннан тәкъдим ителгән урта медицина хезмәткәрләрен аттестацияләү буенча түләүле хезмәтләр күрсәтү турында нигезләмә
PDF, 4.7 Mb
«Казан медицина көллияте» дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесең кабул итү комиссиясе турында нигезләмә
PDF, 708.3 Kb
Согласие абитуриента на обработку персональных данных
DOCX, 14.7 Kb
Белем алучыларның шәхси мәгълүматлары турында нигезләмә
PDF, 6.4 Mb
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2022 елның 21 нче сентябрендәге 1024 нче номерлы «2023 елга Татарстан Республикасы дәүләт һөнәри белем бирү оешмаларында урта звено белгечләрен әзерләү программаларын гамәлгә ашыруга норматив чыгымнарны һәм Татарстан Республикасы дәүләт һөнәри белем бирү оешмаларында торак урыннары белән тәэмин итү өчен норматив чыгымнарны һәм урта звено белгечләрен әзерләү программаларын гамәлгә ашыруга норматив чыгымнарны раслау турында» карары белән расланган «2023 елга Татарстан Республикасы дәүләт һөнәри белем бирү оешмаларында урта звено белгечләрен әзерләү программаларын гамәлгә ашыруга норматив чыгымнарны һәм Татарстан Республикасы дәүләт һөнәри белем бирү оешмаларында торак урыннары белән тәэмин итү өчен норматив чыгымнарны һәм урта звено белгечләрен әзерләү программаларын гамәлгә ашыруга норматив чыгымнарга үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының карары
PDF, 235.5 Kb
“Казан медицина көллияте” дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесенең сыйфат өлкәсендәге сәясәте
PDF, 1.2 Mb
“Казан медицина көллияте” дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесенең кадрлар сәясәте
PDF, 2.7 Mb
“Казан медицина көллияте” дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесенең хисап сәясәте
PDF, 2.7 Mb
Эпидемиягә каршы санитария комиссиясе юллаган карар турында
PDF, 1.7 Mb
ТР Сәламәтлек саклау министрлыгының “Белем алучылар практика узу өчен аларны медицина оешмаларына теркәү турында” 2023 елның 1 сентябрендә чыккан 2025 нче номерлы боерыгы
PDF, 3.2 Mb
ТР Сәламәтлек саклау министрлыгының “Казан медицина көллияте” дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесен тәмамлаучыларга ГИА үткәрү өчен ГЭК рәисләрен раслау турында” 2020 елның 1 октябрендә чыккан 1647 нче номерлы боерыгы
PDF, 1.6 Mb


Үз-үзеңне тикшерү нәтиҗәләре турында хисаплар:

2015/2016 уку елына "Казан медицина көллияте" дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесенең укыту-методик эше турында үз-үзеңне тикшерү хисабы
PDF, 1.5 Mb
2016/2017 уку елына "Казан медицина көллияте" дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесенең укыту-методик эше турында үз-үзеңне тикшерү хисабы
PDF, 1.9 Mb
2017/2018 уку елына "Казан медицина көллияте" дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесенең укыту-методик эше турында үз-үзеңне тикшерү хисабы
PDF, 1.8 Mb
2018/2019 уку елына "Казан медицина көллияте" дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесенең укыту-методик эше турында үз-үзеңне тикшерү хисабы
PDF, 4.2 Mb
2019/2020 уку елына "Казан медицина көллияте" дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесенең укыту-методик эше турында үз-үзеңне тикшерү хисабы
PDF, 1.5 Mb
2020/2021 уку елына "Казан медицина көллияте" дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесенең укыту-методик эше турында үз-үзеңне тикшерү турында хисап
PDF, 1.5 Mb
2022/2023 уку елына "Казан медицина көллияте" дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесенең укыту-методик эше турында үз-үзеңне тикшерү турында хисап
DOCX, 1.4 Mb
2021/2022 уку елына "Казан медицина көллияте" дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесенең укыту-методик эше турында үз-үзеңне тикшерү турында хисап
PDF, 1.9 Mb

Эш бирүчеләр һәм аларның берләшмәләре, педагогик хезмәткәрләр, белем алучылар арасында сораштыру нәтиҗәләре турында мәгълүмат, 2022 ел.
Сыйфатның эчке бәясе турында нигезләмә

Мәгариф өлкәсендә дәүләт контроле (күзәтүе) белән шөгыльләнүче органнарның күрсәтмәләре:


Мәгариф оешмасы регламентына кагылышлы локаль норматив актлар: 
  • шәкертләрне  кабул итү кагыйдәләре;
  • шәкертләрнең белем алу режимы;
  • шәкертләрнең өлгерешен һәм арадаш аттестациясен контрольгә алу тәртибе, формасы һәм кабатлануы;
  • шәкертләрне  башка белгечлек буенча укырга күчерү, куып чыгару һәм кабат укырга алу тәртибе, бу гамәлләрне нигезләү;
  • мәгариф оешмасы белән шәкертләр һәм аларның  әти-әниләре (юридик затлар) арасында мөнәсәбәтләрне формалаштыру яки  туктату тәртибе (кабул итү кагыйдәләре, эчке кагыйдәләр, студентларны күчерү, куып чыгару һәм кабат укырга алу кагыйдәләре );
  • "Казан медицина көллияте" дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесендә инвалидларга һәм физик мөмкинлекләре чикле булганнарга күрсәтелгән хезмәтләрдән файдалану өчен шартлар тудыру.
"Казан медицина көллияте" дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесенең агымдагы эшчәнлеген һәм арадаш аттестациясен контрольдә тоту турында нигезләмә
PDF, 13.2 Mb
“Казан медицина көллияте” дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе турында нигезләмә
PDF, 25.9 Mb
“Казан медицина көллияте” дәүләт автоном һөнәри белеем бирү учреждениесендә белем алучыларның эчке тәртип кагыйдәләре
PDF, 12.6 Mb
“Казан медицина көллияте” дәүләт автоном һөнәри белеем бирү учреждениесе шәкертләрен стипендия белән тәэмин итү, шулай ук башка стимуллаштыру, ярдәм күрсәтү чаралары
PDF, 6 Mb
“Казан медицина көллияте” дәүләт автоном һөнәри белеем бирү учреждениесенең төп һөнәри белем бирү бүлеге турында нигезләмәсе
PDF, 22.2 Mb
"Казан медицина көллияте" ДАҺББУ остазлыгы турында нигезләмә
PDF, 14.7 Mb
"Казан медицина көллияте" ДАҺБУ укытучыларының квалификациясен күтәрү турында нигезләмә
PDF, 3.6 Mb
"Казан медицина көллияте" ДАҺБУ остазы мәктәбе турында нигезләмә
PDF, 3.1 Mb
"Казан медицина көллияте" ДАҺБУ педагогик осталык мәктәбе турында нигезләмә
PDF, 7.3 Mb
"Казан медицина көллияте" ДАҺБУ методик советы турында нигезләмә
PDF, 4.1 Mb
"Казан медицина көллияте" дәүләт аграр һөнәри белем бирү учреждениесендә студентларның курслар эшен башкару һәм яклау турында нигезләмә
PDF, 9.7 Mb
"Казан медицина көллияте" ДАҺБУ Советы турында нигезләмә
PDF, 6 Mb
"Казан медицина көллияте" ДАҺБУ ачык уку дәресләре үткәрү турында нигезләмә
PDF, 10.6 Mb
"Казан медицина көллияте" дәүләт аграр һөнәри белем бирү учреждениесе укытучыларына бердәй тапкыр бүләкләү характерындагы түләү шартлары һәм тәртибе турында нигезләмә
PDF, 4.8 Mb
"Казан медицина көллияте" ДАҺБУ сыйфат өлкәсендә төп вазыйфалар турында нигезләмә
PDF, 4.8 Mb
"Казан медицина көллияте" ДАҺБУ укытучыларының стажировкасы турында нигезләмә
PDF, 4.6 Mb
"Казан медицина көллияте" ДАҺБУ уку дисциплиналары һәм һөнәри модульләренең эш программаларын эшләү турында нигезләмә
PDF, 23.1 Mb
"Казан медицина көллияте" ДАҺББУ цикллы методик комиссиясе турында нигезләмә
PDF, 6.6 Mb
"Казан медицина көллияте" ДАҺББУ методик бүлеге турында нигезләмә
PDF, 5.9 Mb
"Казан медицина көллияте" ДАҺБУ хезмәткәрләренә аттестация турында нигезләмә
PDF, 21 Mb


Эш шартларына махсус бәя бирү нәтиҗәләре турында мәгълүмат ("Эш шартларына  махсус бәя бирү турында" 2013 елның 28 декабрендә чыккан  426 нчы  Федераль Канун нигезендә (15 маддәнең 2 өлеше, 6 пункт))Мәгълүмати куркыныч сызлыкДәүләт бурычын үтәү турында мәгълүмат ("Россия Федерациясендә Мәгариф турында" 2012 елның 29 декабрендә чыккан 273 нче номерлы Федераль Канун нигезендә (97 маддәнең 6 өлеше)

2016 елга һәм 2017 һәм 2018 планлаштыру чорына "Казан медицина көллияте" дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесенең дәүләт бурычы
PDF, 402.1 Kb
2016 елга һәм 2017 һәм 2018 планлаштыру чорына "Казан медицина көллияте" дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесенең дәүләт бурычын үтәү турында отчет
PDF, 468.4 Kb
2017 елга һәм 2018 һәм 2019 планлаштыру чорына 1 нче номерлы дәүләт бурычы
PDF, 1.8 Mb
Уточненное гос. задание за 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
XLS, 236 Kb
2017 елга һәм 2018 һәм 2019 планлаштыру чорына 1 нче номерлы дәүләт бурычын үтәү турында отчет
PDF, 9 Mb
2018 елга һәм 2019 һәм 2020 планлаштыру чорына 1 нче номерлы дәүләт бурычы
PDF, 10.3 Mb
2018 елга һәм 2019 һәм 2020 планлаштыру чорына 1 нче номерлы дәүләт бурычын үтәү турында отчет
PDF, 378.1 Kb
2019 елга һәм 2020 һәм 2021 елларга планлаштыру чорына 1 нче номерлы дәүләт бурычы
PDF, 720.8 Kb
2019 елга һәм 2020 һәм 2021 елларга планлаштыру чорына 1 нче номерлы дәүләт бурычын үтәү турында отчет
PDF, 415.1 Kb
2020 елга һәм 2021 һәм 2022 елларга планлаштыру чорына 1 нче номерлы дәүләт бурычы
PDF, 450.4 Kb
2020 елга һәм 2021 һәм 2022 планлаштыру чорына 1 нче номерлы дәүләт бурычын үтәү турында отчет
PDF, 420.5 Kb
2021 елга һәм 2022 һәм 2023 планлаштыру чорына 1 нче номерлы дәүләт бурычы
PDF, 542.4 Kb
2021 елга һәм 2022 һәм 2023 планлаштыру чорына 1 нче номерлы дәүләт бурычын үтәү турында отчет
PDF, 2.9 Mb
2022 елга дәүләт бурычы һәм 2023 һәм 2024 планлаштыру чорына 1 нче номерлы дәүләт бурычы
PDF, 5.3 Mb
2022 елга һәм 2023 һәм 2024 планлаштыру чорына 1 нче номерлы дәүләт бурычын үтәү турында отчет
PDF, 976.1 Kb
2023 елга дәүләт бурычы һәм 2024 һәм 2025 планлаштыру чорына 1 нче номерлы дәүләт бурычы
PDF, 1.4 Mb
2023 елга һәм 2024 һәм 2025 планлаштыру чорына 1 нче номерлы дәүләт бурычын үтәү турында отчет
PDF, 2.8 Mb
2024 елга дәүләт бурычы һәм 2025 һәм 2026 планлаштыру чорына 1 нче номерлы дәүләт бурычы
PDF, 4.7 Mb